ช่องทางธนาคาร ผลิตภัณฑ์ ตลอดชีพ ซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ
share

เกี่ยวกับทิพยประกันชีวิต


ซีเนียร์ 90/90 เพื่อผู้สูงอายุ

ผลประโยชน์เงินคืน 
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น 

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ประกันภัยที่ 1-2 จะได้รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วคืน พร้อมเงินเพิ่มร้อยละ 2 ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มร้อยละ 100 ของทุนประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์  
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ข้างต้นหรือจ่ายผลประโยชน์เท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่ จำนวนเงินผลประโยชน์ใดจะมากกว่า 

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัยตั้งแต่ 50 – 70 ปี 
- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 – 300,000 บาท 

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : โบรชัวร์ ซีเนียร์ 90/90