แผนประกันทิพยประกันชีวิต


แบบตลอดชีพ 90/5 , 90/10

ผลประโยชน์เงินคืน 
- สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น  

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง 
- คุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี 

เงื่อนไขการรับประกัน 
- อายุของผู้ขอเอาประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – อายุ 60 ปี 
- จำนวนทุนประกันภัยเริ่มต้น 1,000,000 – 50,000,000 บาท 
- สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ย 5 ปี หรือ 10 ปี 

** สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : โบรชัวร์ แบบตลอดชีพ 90/5 , 90/10