ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2562

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ร่วมสนับสนุน และร่วมเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2562 รอบตัดสิน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ เอส สตูดิโอ รังสิต ปทุมธานี โดยการประกวดนางสาวถิ่นไทยงามครั้งนี้ เป็นการยกระดับการประกวดท้องถิ่นสู่ระดับประเทศเพื่อก้าวสู่เวทีระดับสากล โดยมีรูปแบบเป็นการประกวดนางงามอัตลักษณ์ไทย เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของไทยในแต่ละภาค  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง