ทิพยประกันชีวิต ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ขายประกันผ่านออนไลน์

        บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยประกันชีวิตออนไลน์เพื่อไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ทยิ่งขึ้นด้วย “ประกันชีวิตบำนาญ TIPlife Smart Pension 90/2” วางแผนเกษียนอายุง่ายๆ จ่ายเบี้ยเพียง 2 ปี คุ้มครองถึง 90 ปี และ “ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง  TIPlife Smart Cancer” เมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะรับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท  เบี้ยเริ่มต้นวันละ 3 บาท  คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท โดยขายผ่านเว็บไซต์ www.dhipayalife.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติม 02-118-5555 

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตบำนาญ TIPlife Smart Pension 90/2       คลิ๊ก

ประกันชีวิตคุ้มครองโรคมะเร็ง  TIPlife Smart Cancer   คลิ๊ก