ทิพยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการตลาด ร่วมงาน RAAT Night of Champion พร้อมรับโล่ห์ผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของราชยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์  

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แบบตลอดชีพ 90/5 , 90/10 ผลประโยชน์เงินคืน - สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ…